Projekt "Inimesed ja aeg 20.sajandi Kassaris"

Kassari elanike mälestused, mis hõlmavad varem ajalehes Kassarimaa ilmunud koduloolist originaalmaterjali 20.sajandil Kassaris elanud inimestest, nende elu-olust ja tegemistest ning seda täiendav pildimaterjal on jäädvustatud arhiivimaterjalina säilitamiseks ja raamatuna väljaandmiseks ning rahvamajas on avatud fotonäitus „Kassari rahvamaja viimased 100 aastat koos Eesti Vabariigiga“.
Ebaühtlase kvaliteediga, eri numbrite vahel laiali jagunenud ning säilitamiseks ebasobivalt ajalehtedes ilmunud rikkalikust olemasolevast koduloolisest materjalist valis koostaja-toimetaja sobivad lood, mis annavad pildi 20.sajandil Kassari saarel toimunust ja siin elanud inimestest. Tulemusse on panustanud kohalikud inimesed ise oma lugusid kirja pannes. Kogukond on eneseteadlikum, siinsete inimeste lugu on hoolitsetud ja hoitud ning valmis raamatuks saama. Projekti käigus on saadud üksteisest teadlikumaks, meenutatud ja jäädvustatud olnut ning seeläbi on kasvanud ühistunne. Iga oma lugu kirja pannud kassarlane saab uhkusega olla asjaosaline raamatu sünni juures ja see ehe sissevaade tollesse möödunud aega on edasiantav järeltulevatele põlvedele.
Samuti  oleme teinud valiku olemasolevast kodulooliselt huvipakkuvast fotomaterjalist 20. sajandi Kassari aja ja inimeste kohta ning täiendame seda vajadust mööda nii arhiividest kui ka Kassari rahvalt saadaolevaga. Fotod on varustatud kirjeldustega.
Rahvamajas avatava näituse jaoks valisime välja kümmekond piisava kvaliteediga teemakohast pilti ning näitus sai tore. Endalgi oli huvitav seda koostada ja maja ajalugu kajastavad fotod sobivad väga hästi ilmestama meie saali seinu. Iga külastaja, ükskõik, millisel eesmärgil ta siis majja satub, võib nii saada väikese ülevaate maja ajaloost.