Projekt „MTÜ Kassari Haridusselts – saare kogukonna mõjukas abiline“

Eesmärgiks on tõsta oluliselt Kassari Haridusseltsi mõju Kassari saare kogukonna hüveks, tõstes selleks seltsi võimekust igapäevase töö juhtimisel, finantseerimisel ja koordineerimisel, olles avalikkusele nähtavam, pakkudes kohalikule kogukonnale rohkem ja kvaliteetsemaid vajalikke avalikke teenuseid, luues seltsimaja perenaise ametikoha ning tehes tõhusat halduskoostööd kohaliku omavalitsusega.

Projekti toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 6 247,71 eurot.

 

Projekti vältel viiakse läbi 3 koolitust:

Reklaamikoolitus

Koolitusel õpime ise endale kujundama logo, reklaame, kuulutusi, flaiereid. Koolitus on mõeldud seltsi liikmetele ja mahutavusega kuni 5 inimest. Koolituse läbimisel oskab selts endale ise, ilma teenust sisse ostmata edaspidisteks üritusteks ning sündmusteks kujundada isikupäraseid ning silmapaistvaid reklaame, flaiereid, kuulutusi.

 

Turunduskoolitus

Koolitusel antakse ülevaade kuidas koostada turundusplaani, kuidas üles ehitada reklaamikampaaniaid ja kuidas kasutada enda huvides võimalikke partnervõrgustikke, kes Eestimaa kaunitel paikadel turistide hulgas kuulsaks aitavad saada. Koos mõeldakse välja nutikaid ja kuluefektiivseid viise, kuidas Kassari rahvamaja / Kassari tervikuna kuulsaks teha, kuidas pildis olla ja millist energiat ja töömahtu läheb selleks vaja. Koolituse tulemusena saame koostada Kassari Haridusseltsile turundusplaani, leida need kanalid mille kaudu ennast avalikkusele paremini nähtavaks teha.

 

Tootearenduskoolitus

Koolituse läbiviimine Kassari Rahvamajas on eelkõige suunatud Kassari Haridusseltsi käsitööringile ja ka teistele Kassaris ning Hiiumaal käsitööga tegelevatele ettevõtetele ja käsitööst elatuvatele inimestele. Koolitusprogrammi läbimise põhimõtteks on leida Kassari Haridusseltsile oma nišitoode, selle põhjal läbida professionaalide abil tootearendus , mida  siis müüa suvel ise ning ka teistes müügipunktides nii Hiiumaal kui ka Eesti disainipoodides. Antud toote müümisest tekkiva tuluga laiendatakse haridusseltsi harrastustegevusvõimalusi käsitöö ja loomevaldkonnas.

Projekti lõppedes:

  • pakub haridusselts rohkem vajaminevaid  avalikke teenuseid;
  • haridusseltsil on oma nišitooted;
  • haridusseltsi liikmed oskavad koostada turundusplaani, turustada oma teenuseid ja Kassarit tervikuna ja  koostada reklaame.