Projekt Kassari Rahvamaja huvitegevuste sisuline ja tehniline parendamine

Projekti eesmärgiks on kogukonnaliikmetele vajalike ühis- ja huvitegevuste arendamine.

Alameesmärgid:

• Kaasaegse helitehnika kasutamise võimalus huvitegevuste ja kultuurisündmuste läbiviimisel.

• Kaasaegsete muusikariistade kasutamise võimalus seltsi muusikaliste huvitegevuste ja kultuurisündmuste läbiviimisel.

 Projekti vajalikkus väljendub soovis, et kogukond saaks oma igapäevaelu paremini kohapeal ära elada hoolimata ühiskonna muutumisest seoses ääremaastumise probleemide puntraga ja kasvõi võimalikust valdade ühinemisest, mis toob endaga kaasa külakeskuste funktsioonide teisenemise. Tugev kogukond saab oma igapäevaelu koha peal ära elada hoolimata võimukeskuse kaugenemisest. Turvalise elukeskkonna säilitajana näeme külaseltsi kui tugiorganisatsiooni, mis pakub vajalikke teenuseid koha peal ja on kogukonna heaks suuteline olema võrdväärne partner vallavalitsusele, ametkondadele või vajadusel ka äriettevõtetele. Kassari Haridusseltsi eesmärk on olla kogukonda ühendav tugivõrgustik jagades ideid, õpivõimalusi ja huvitegevusi kogukonnale ning pakkudes teenuseid ka väljapoole.

Kassari Haridusselts töötab välja kohalikule kogukonnale vajalikke ja kvaliteetsemaid avalikke teenuseid. Erinevate projektide raames oleme kaardistanud kohaliku kogukonna vajadusi ja MTÜ võimalusi, et välja selgitada, millised on kõige vajalikumad ja MTÜ-le jõukohased avalikud teenused, mida me suudame pakkuda.

2017.a valmis Kassari rahvamaja maaküttesüsteem ning esimest korda maja ajaloos on ka sügis-talvisel perioodil tervet hoonet võimalik ühtlaselt kütta. Varasemas olukorras olime sunnitud külmaperioodidel isoleeruma väiksemasse ruumi, mis on ahjuga köetav, kuid mis mõjutas oluliselt erinevate huvitegevuste ja sündmuste arvukust kui ka läbiviimist.

Mitmetel kordadel pidid külastajad ning osavõtjad tundma ebamugavustunnet külmade ruumide tõttu, kuna külma hoone kütmine suuremates ruumides nõuab mitmepäevast eelkütmist, mis osutub üsnagi kulukaks ning ei taga siiski püsivat temperatuuri. Nendel perioodidel kahanesid nii teenuste, kui ka huvitegevuste kasutamine.

Maakütte süsteemi rajamine on nüüdsest andnud võimaluse meie hoonet kasutada aktiivselt ka aastaringselt. Seoses selle mugavusega on hulgaliselt laienenud Kassari rahvamajas pakutavate iganädalaste huvitegevuste valikud – vabatantsu- ja laulutunnid, võimlemine ja jooga, pinksitreeningud, kinoklubi, leeritund. Huvitegevuste läbiviimiseks vajame helitehnikat kui ka muusikariistu, et olla tegevuste osas konkurentsivõimelised ka pakutavate tegevuste kvaliteedi ja professionaalsuse poolest. Hetkel on huvitegevuste juhendajad olnud sunnitud kaasa vedama isiklikku kodust tehnikat, mis ei vasta alati oodatud vajadustele ning kaasab endaga ootamatuid olukordi tehnika mittesobivuse kui ka seisukorra ebastabiilsuse suhtes. Soovime, et Kassari rahvamajas oleks kohapeal statsionaarne, seltsi oma heli-ja muusikatehnika, et pakkuda ka huvitegevuste ringidele kohapealset helitehnika kasutamise võimalust, mis motiveeriks neid püsivalt meie kogukonnas esinema. Samuti on primaarse helitehnika olemasolu (kõlarid, võimendi, mikrofon, kõrvaklapid, mikserpult) Kassari rahvamajas oluline, kuna paljude kultuurisündmuste läbiviimiseks oleme vajaliku tehnika hankinud rentimise teel, mis lisakuluna on endas alati ette näinud nii transpordi, kui ka paigaldamise kulusid üksikute ürituste puhul.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.